از کوه چرکین تا کوه مورس

کوه مورس Kūh e Mūrs مرتفع ترین کوه شهر ماکو می باشد که ارتفاع آن حدود 2880 تا 2930 میباشد

در ادامه برنامه صعود دو قله چرکین و مورس در یک روز از کوه چرکین پایین آمدیم تا به ییلاق و چشمه های همیشه جوشان رسیدیم ، آب چشمه به قدری سرد بود کن نوشیدنش را دشوار میکرد ، بعد از پر کردن آب هایمان بی درنگ از اولین شیب مسیر بالا رفتیم که بعد از فرود از چرکین کمی سخت و کسل کننده بود ولی چیزی از انگیزه ما کم نکرد .

شهر بازرگان و کوه آغری به زیبایی و بسیار درخشان دیده میشد و تماشای این لحظه ها انگیزه و دلگرمی به انسان می بخشید.

به اولین ارتفاعی که رسیدیم تمام مسیر را مجددا بررسی کردیم و تصمیم به حرکت از زیر گرده بزرگ حاج سید علی گرفتیم ، مسیر به علت سایه بودن و نوع اقلیم سرد بود ولی برای صعودی سنگین شرایط خوبی داشت .

گرده مسیر کوه مورس
گرده مسیر کوه مورس
خط الراس کوه مورس
خط الراس کوه مورس

پیمایش مسیر زیرین گرده از لحاظ فنی دشوار نبود ولی پیمایش طولی گرده ای به طول پنج کیلومتر مسلما کوچک و آسان نیست مخصوصا بعد از صعود و فرود از کوه چرکین . سر انجام به انتهای گرده رسیدیم و نظاره گر شهر بودیم که چقدر از آن دور شده ایم ولی انگار آرارات از همیشه نزدیکتر بود.

آخرین شیب تا قله مارا فرا میخواند ، حالی بهتر از همیشه به من دست داده بود . خبری از خستگی نبود و شیب آخر مسیر یکی از دلچسب ترین احساس ها و موفق ترین برنامه های اخیرم را به ثبت رساند.

قله مورس مرتفع ترین کوه ماکو معروف به مورس داغی Kūh e Mūrs
قله مورس مرتفع ترین کوه ماکو معروف به مورس داغی Kūh e Mūrs
آرارات به هنگام غروب
آرارات به هنگام غروب

توسط امیدرضا قهرمان زاده ، معروف به امید قهرمان Omid Ghahreman Maku,Iran

ماجراها و عکس های ماکو را در اینستاگرام ، پینترست و آپارات دنبال کنید