بارش شهابی و راه شیری در سد بارون

کوه های اطراف سد بارون و راه شیری در شب های ماکو Milkyway and maku
بارش شهابی و راه شیری در سد بارون 1

برنامه شبانه برای تماشای بارش شهابی و راه شیری در سد بارون ماکو

در آخرین روزهای گرم تابستان و بدور از آلودگی نوری شهر تصمیم گرفتیم که شبی رو در کنار سد بارون ماکو کمپ بزنیم تا بتونیم بارش برساوشی رو تماشا کنیم ، هر سال زمان مشخصی برای تماشای باران های شهابی وجود داره و میشه از طریق منابعی که به رخداد های آسمانی Sky Events معروف هستن از این زمان ها و تاریخ ها اطلاع پیدا کرد . ما هم به همین روال به تاریک ترین مکان در دسترس که سد بارون ماکو بود رفتیم و شبی رو در اونجا سپری کردیم .

Overnight plan to watch meteor showers and the milky way at baron dam in maku

On the last hot days of summer and away from the city’s light pollution, we decided to camp a night next to the Baron Mako Dam so that we can watch the perseid shower, every year there is a certain time to watch the meteor showers and can be informed of these times and dates through the resources known as Sky Events. We went to the darkest place available at the Baron Mako Dam and spent a night there

روستای بارون زیر نور ستارگان barun village
روستای بارون زیر نور ستارگان barun village

راه شیری بصورت کامل قابل مشاهده بود و مشتری و زحل در جبهه جنوبی سد میدرخشیدند . من و دوستم موفق شدیم که حدود بیست و پنج شهاب سنگ را رسد کنیم که حدود ده عدد از آنها بسیار پرنور و خط طولانی داشتند . متاسفانه حتی با وجود تعداد زیادی لانگ شات موفق به عکاسی از شهاب سنگ ها نشدم و زاویه عریض آسمان و دید محدود دوربین اجازه چنین کاری را به من نداد . ولی راه شیری Milkyway و شب زیبای ما برای همیشه ماندگار شد .

The Milky Way was fully visible and Jupiter and Saturn were shining on the southern front of the dam. My friend and me managed to reach about 25 meteors, about 10 of which were very vibrant and had a long line. Unfortunately, even with a lot of long shots, I failed to photograph the meteors, and the wide angle of the sky and the limited view of the camera did not allow me to do so. But the Milkyway and our beautiful night lasted forever

سد بارون و راه شیری در شبهای زیبا Barun Dam and milkywway
سد بارون و راه شیری در شبهای زیبا Barun Dam and milkywway

توسط امیدرضا قهرمان زاده ، معروف به امید قهرمان Omid Ghahreman Maku,Iran

ماجراها و عکس های ماکو را در اینستاگرام ، پینترست و آپارات دنبال کنید .