تاج غربی کوه قیه و نمایی از شب های ماکو

MAKU ماکو و نمای کامل طولی از شهر در شب های مهتابی توسط امید قهرمان OMID GAHHREMAN
MAKU ماکو و نمای کامل طولی از شهر در شب های مهتابی توسط امید قهرمان OMID GAHHREMAN

عکس هایی از شب های ماکو و عکاسی شبانه بر فراز تاج غربی کوه قیه Kūh-e Qīyeh

ماکو زادگاه من است ، شهری که در میان کوه ها و سنگ هاست ، شب های بسیار در کمین تصاویری از شهر و یا ستارگان مینشینم تا بتوانم زیبایی های شب های ماکو و طبیعت آن را را به تصویر بکشم . این بار نیز ساعت ها مشغول عکاسی بودم و سعی داشتم نمای کاملی از طول شهر ماکو رو عکاسی کنم ، ماه در آسمان بود و ابر های پراکنده در اطراف و آسمان شهر زیبایی شب های طلایی را بیشتر کرده بود .

Photos of Mako nights and night photography over the western crown of Mount Qayeh Kūh-e Qīyeh

Mako is my hometown, a city that is among the mountains and rocks, I spend many nights ambushing images of the city or stars so that I can capture the beauty of Mako nights and its nature. This time, I spent hours photographing and trying to photograph the full view of the length of the city of Maku, the moon was in the sky and the clouds scattered around and the sky of the city had increased the beauty of golden nights.

هنگامی که من مشغول عکاسی شبانه بودم ، همنورد عزیزم نیز مرا با دوربین خود به تصویر کشیده که بر روی سنگ ها در تماشای زیبایی های این شهر سنگی محو شده ام . بسیار کم تجربه کردم که کسی از من عکاسی کند و اکثر تصاویر را بنده از خودم توسط سه پایه میگیرم ، شکی نیست تصاویری که دوستم از بنده گرفته است از زیباترین عکس هاییست که میتواند من را در آغوش این شهر سنگی نشان دهد .

While I was photographing at night , my dear co traveller also portrayed me with my camera , which faded over the rocks in watching the beauty of this rocky city . I experienced very little that someone would photograph me and most of the pictures I take of myself by tripod , there is no doubt that the pictures that my friend has taken of me are among the most beautiful pictures that can show me in the arms of this stone city

امید قهرمان بر فراز تاج غربی کوه قیه
امید قهرمان بر فراز تاج غربی کوه قیه

توسط امیدرضا قهرمان زاده ، معروف به امید قهرمان Omid Ghahreman Maku,Iran

ماجراها و عکس های ماکو را در اینستاگرام ، پینترست و آپارات دنبال کنید .