تصاویری از شب های ماکو

یک شب میهمان بورج

بورج یا برج ماکو یکی از محله های قدیمی شهر است امروز در هوای سرد اراده کردیم شبی رو در ارتفاعات محله بورج بگذرانیم و از سکوت شب های زیبای ماکو لذت ببریم

توسط امیدرضا قهرمان زاده معروف به امید قهرمان

ماجراها و عکس های ماکو را در اینستاگرام ، پینترست و آپارات دنبال کنید

شب های محله بورج
شب های محله بورج

 

شب های ماکو
شب های سرد ماکو