تصویر قدیمی شهر ماکو

دو تصویر قدیمی از شهر ماکو که در کتب تاریخی چاپ شده اند ، مربوط به قلعه قبان ، تجارت و محدوده حکومتی شهر ماکو و یا همان شاوارشان می باشند

توسط امیدرضا قهرمان زاده ، معروف به امید قهرمان Omid Ghahreman Maku,Iran

ماجراها و عکس های ماکو را در اینستاگرام ، پینترست و آپارات دنبال کنید

نسخه های با کیفیت

عکس قدیمی از شهر سنگی ماکو
عکس قدیمی از شهر سنگی ماکو
ماکو در کتب قدیمی
ماکو در کتب قدیمی