حجاری ها و نقوش تجسمی در قره کلیسا

نماد و سمبل شیر در ستون های کلیسا
نماد و سمبل شیر در ستون های کلیسا

معانی و بررسی برخی از نقوش حجاری شده در قره کلیسا یا تادئوس مقدس Saint Thaddeus

در این مطلب قصد دارم کمی به جزئیات کلیسای تادئوس مقدس و یا همان قره کلیسا Black Church بپردازم ، نقوش و حجاری هایی که صرفا تزئینی نبوده و بیانگر احساسات و توسل به قدرت هایی نمادین برای مقابله با خطرات و بلایا بودند و یا گاهی نشان دهنده افسانه ها و اعتقادات مذهبی و ارزش های مربوط به آنها می گشتند.

سمبل های جنگ شکار و دامپروری بصورت حکاکی

در بالا نماد هایی از جنگ ، شیر بالدار به عنوان نگهبان و محافظ و تصاویری از زندگی عادی و دوشیدن دام در سایه این امنیت و آسایش را نشان میدهد .

نماد های حجاری شده خورشید و شکار

در تصویر بالا نمادی از قربانی شدن اسب در مقابل خورشید که یک نماد باستانی و اشاره ای به مراسم های مقدس باستانی دارد اشاره میگردد . در باستان اسب نمادی از چرخه هستی است که معمولا در نماد شناسی اشاره ای به مراسم مذهبی و خاکسپاری دارد .

نماد حکاکی شده اژدها

اژدها سمبل اهریمن و شیطان است و در این عکس مبارزه سن ژرژ و اهریمن را شاهد هستیم که سوار بر اسب و با لباس جنگی بر اهریمن غلبه کرده است .

نماد و سمبل شیر در ستون های کلیسا

در اینجا سمبل شیر را مشاهده میکنیم که نشانه قدرت ، شجاعت ، پیروزی و دلاوری و یا نگهبانی عبادت گاه ها و اماکن مهم است .

سر در ورودی قره کلیسا
درب ورودی کلیسای تادئوس و یا همان قره کلیسا که اخیرا ساخته و نصب شده است

عکس و تحقیق توسط امیدرضا قهرمان زاده ، معروف به امید قهرمان Omid Ghahreman Maku,Iran

ماجراها و عکس های ماکو را در اینستاگرام ، پینترست و آپارات دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل