بسوی دره آناسو

دره آناسو یا انسور در ماکو

بعد از ظهر همراه دوست عزیزم  بسوی دره آناسو از سمت شهرک سایت ماکو حرکت کردیم تا به بالای دیواره دره اناسو و یا به گویش محلی انسور برسیم که اگر قسمت شد شکارچی لحظه غروب باشیم ، شیب کوه آفتاب را نصف میکرد و طبیعت شوخ طبع تر شده بود و دیگر وحشی نبود. مثل همیشه دوستم بخشی از سوژه عکس هایم بود

توسط امیدرضا قهرمان زاده ، معروف به امید قهرمان

ماجراها و عکس های ماکو را در اینستاگرام ، پینترست و آپارات دنبال کنید

 

گذر خورشید از چیرچین
گذر خورشید از چیرچین
کوهنورد ماکو
کوهنورد ماکو
کوه چیرچین یا چرکین شهر ماکو در گذر خورشید و گردنه آناسو
کوه چیرچین یا چرکین