دیواره چتر سنگی قیه

مطالعه در حالت شب

چتر سنگی قیه یک از بزرگترین کلاهک های سنگی جهان

عکس هایی از دیواره سنگی کلاهک قیه در شهر ماکو که یکی از بزرگترین چتر های سنگی جهان به شمار میرود

توسط امیدرضا قهرمان زاده ، معروف به امید قهرمان Omid Ghahreman Maku,Iran

ماجراها و عکس های ماکو را در اینستاگرام ، پینترست و آپارات دنبال کنید

 

امتداد کلاهک سنگی قیه ماکو
امتداد کلاهک سنگی قیه ماکو

 

دیواره سنگی ماکو
دیواره سنگی ماکو

 

کلاهک سنگی و یا همان کوه قیه ماکو
کلاهک سنگی و یا همان کوه قیه ماکو

 

مسیر قدیمی به دروازه ماکو از قلعه قبان
مسیر قدیمی به دروازه ماکو از قلعه قبان