رعد و برق در شب های ماکو

عکاسی از صاعقه های زیبا در آسمان تاریک ماکو

در ادامه جشنواره سفرنگاری در ماکو (ماکوگرام) بعد از گردش کافی در اطراف قلعه قبان ، خوشبختانه دوست ماکوییمون آقای وحید رمضانی برای بردن ما به بالای کوه قیه اعلام آمادگی کردن و حدود ساعت 20 شروع به حرکت کردیم.

به هنگام تاریکی به بالای کوه قیه رسیدیم ، زیبایی رعد و برق ها بر فراز آسمان شهر ما را مشتاق عکاسی شب کرده بود ، محسن جعفری و من هر کدام در گوشه ای مشغول به عکاسی از صاعقه های زیبا در آسمان تاریک ماکو شدیم ، هنگامیی که مشغول به عکاسی بودم وزش شدید باد باعث شد دوربین و سه پایه عکاسیم بر روی صخره های پایینتر سقوط کنه ولی خوشبختانه زیاد از ما دور نشده بود و  نور صفحه در صخره های پایینتر از مکان ما به چشم میخورد و تونستیم به کمک دوستان از بین صخره ها پیداش کنیم. متاسفانه سه پایه شکسته بود و بخشی از آن بر روی صخره زیرین و بخشی از آن به درختچه ای گیر کرده بود و در هوا معلق بود

توسط امیدرضا قهرمان زاده ، معروف به امید قهرمان Omid Ghahreman Maku,Iran

ماجراها و عکس های ماکو را در اینستاگرام ، پینترست و آپارات دنبال کنید

رعد و برق در شب های شهر ماکو
رعد و برق در شب های شهر ماکو Qayeh,Maku,Iran
لحظه سقوط دوربین از بالای صخره
لحظه سقوط دوربین از بالای صخره Qayeh,Maku,Iran
من و دوست عزیزم علیرضا ظفری بالای کوه قیه
من و دوست عزیزم علیرضا ظفری بالای کوه قیه Qayeh,Maku,Iran
علیرضا ظفری وحید رمضانی محسن جعفری امید قهرمان
علیرضا ظفری وحید رمضانی محسن جعفری امید قهرمان Qayeh,Maku,Iran
ماکو و شب های زیبای آن همراه رعد و برق
ماکو و شب های زیبای آن همراه رعد و برق Qayeh,Maku,Iran