رعد و برق در شب های ماکو

مطالعه در حالت شب

عکاسی از صاعقه های زیبا در آسمان تاریک ماکو

در ادامه جشنواره سفرنگاری در ماکو (ماکوگرام) بعد از گردش کافی در اطراف قلعه قبان ، خوشبختانه دوست ماکوییمون آقای وحید رمضانی برای بردن ما به بالای کوه قیه اعلام آمادگی کردن و حدود ساعت 20 شروع به حرکت کردیم.

به هنگام تاریکی به بالای کوه قیه رسیدیم ، زیبایی رعد و برق ها بر فراز آسمان شهر ما را مشتاق عکاسی شب کرده بود ، محسن جعفری و من هر کدام در گوشه ای مشغول به عکاسی از صاعقه های زیبا در آسمان تاریک ماکو شدیم ، هنگامیی که مشغول به عکاسی بودم وزش شدید باد باعث شد دوربین و سه پایه عکاسیم بر روی صخره های پایینتر سقوط کنه ولی خوشبختانه زیاد از ما دور نشده بود و  نور صفحه در صخره های پایینتر از مکان ما به چشم میخورد و تونستیم به کمک دوستان از بین صخره ها پیداش کنیم. متاسفانه سه پایه شکسته بود و بخشی از آن بر روی صخره زیرین و بخشی از آن به درختچه ای گیر کرده بود و در هوا معلق بود

توسط امیدرضا قهرمان زاده ، معروف به امید قهرمان Omid Ghahreman Maku,Iran

ماجراها و عکس های ماکو را در اینستاگرام ، پینترست و آپارات دنبال کنید

رعد و برق در شب های شهر ماکو
رعد و برق در شب های شهر ماکو Qayeh,Maku,Iran
لحظه سقوط دوربین از بالای صخره
لحظه سقوط دوربین از بالای صخره Qayeh,Maku,Iran
من و دوست عزیزم علیرضا ظفری بالای کوه قیه
من و دوست عزیزم علیرضا ظفری بالای کوه قیه Qayeh,Maku,Iran
علیرضا ظفری وحید رمضانی محسن جعفری امید قهرمان
علیرضا ظفری وحید رمضانی محسن جعفری امید قهرمان Qayeh,Maku,Iran
ماکو و شب های زیبای آن همراه رعد و برق
ماکو و شب های زیبای آن همراه رعد و برق Qayeh,Maku,Iran