ریزش قلعه قبان و کوههای ماکو

قلعه تاریخی ماکو و مسجد ابوالفضل

ریزش قلعه قبان و کوههای ماکو

با توجه به اینکه ماکو شهریست کوهستانی و دارای کوههای رسوبی ؛ آهکی و …  باید توجه داشته باشیم که این کوهها در حال ریزشند و این ریزش اتمام ناپذیر است چون با گذشت زمان و وجود رطوبت این امریست طبیعی ولی آیا این تکه سنگ های چند تنی به کجا می روند ؟ معلوم است داخل شهر ماکو 🙂

توسط امیدرضا قهرمان زاده ، معروف به امید قهرمان

ماجراها و عکس های ماکو را در اینستاگرام ، پینترست و آپارات دنبال کنید

ریزش قلعه تاریخی قبان ماکو
ریزش قلعه تاریخی قبان ماکو
ریزش دیواره قلعه تاریخی قبان ماکو و مسجد ابوالفضل بر اثر باران و سیل
ریزش دیواره قلعه تاریخی قبان ماکو و مسجد ابوالفضل بر اثر باران و سیل