سبد داغی

مطالعه در حالت شب

کوه سبد ماکو از ارتفاعات چگونه دیده میشود

توسط امیدرضا قهرمان زاده ، معروف به امید قهرمان

ماجراها و عکس های ماکو را در اینستاگرام ، پینترست و آپارات دنبال کنید

Maku,iran

 
سبد داغی ماکو از ارتفاعات
کوه سبد یا همان سبد داغی