شبی درخشان زیر کلاهک سنگی قیه

زیر کلاهک سنگی قیه و در تماشای چراغ های شهر

ماکو شهری هستش که هیچوقت لازم نیست برای بودن در طبیعت ، ساعت ها رانندگی کنی .

وقت هایی که دلتنگی و یا از زندگی شهری خسته شدی کافیه اراده کنی و یه طرفی راه بیافتی آخرش میرسی به یه کوه یا یا جلوه طبیعی . کاری که من و دوستانم بیشتر وقتها انجامش میدیم و بازم مثل همیشه نزدیک غروب به سمت قلعه تاریخی قبان ماکو حرکت کردیم تا به زیر کلاهک سنگی قیه برسیم.

به هنگام غروب
به هنگام غروب

سپس از کنار خانه های قدیمی و بقایای قلعه قبان در امتداد دیواره حرکت کردیم تا به مکان مورد نظر برسیم . چراغ های شهر مانند همیشه در میان دو کوه قیه و سبد میدرخشید و آرامش خاصی به وجود انسان میبخشید.

کوه سبد و ستارگان در شب های ماکو

کوه سبد و ستارگان در شب های ماکو
شب های درخشان داش ماکو
شب های درخشان داش ماکو
کوه سبد و شب درخشان
کوه سبد و شب درخشان

کوه سبد ، کوه قیه ، چرکین و کمی از کوه مورس از مکان ما دیده میشد ، آسمان صافی بود و ستارگان با درخشش خود از شبی آرام در داش ماکو (شهر سنگی) سخن میگفتند . قلعه قبان در زیر کلاهک سنگی قیه به آرامی خفته بود و انگار نه انگار چه تاریخی و چه وقایعی بر این مکان گذشته است.

کلاهک سنگی قیه و قلعه تاریخی قبان به هنگام شب
کوه قیه و قلعه تاریخی قبان به هنگام شب

توسط امیدرضا قهرمان زاده ، معروف به امید قهرمان Omid Ghahreman Maku,Iran

ماجراها و عکس های ماکو را در اینستاگرام ، پینترست و آپارات دنبال کنید