شبی در کوهستان ماکو

شبی از شب های داش ماکو

بعد از گرفتن ویدئو ها آماده غلبه تاریکی شدیم ، خورشید از آرارات فاصله گرفته بود و شهر را ترک مییکرد ولی کوهستان همچنان غرق نور بود

هوا سرد ، دلمان به آرامش شب و تنمان به آتشی که به پا کردیم گرمتر و گرمتر می شد

ماه گردشی نقره ای وار به دور ما میزد و به رسم مهمان نوازی همه جا را نورانی ساخته بود

توسط امیدرضا قهرمان زاده ، معروف به امید قهرمان Omid Ghahreman Maku,Iran

ماجراها و عکس های ماکو را در اینستاگرام ، پینترست و آپارات دنبال کنید

شبی در کوههای ماکو و غروب زیبای آفتاب
شبی در کوههای ماکو
شبی در دکل ماکو و ابتدای چتر سنگی قیه
شب ماکو
شب طلایی در کوهستان شهر سنگی ماکو بالای قیه
شب طلایی در کوهستان شهر سنگی ماکو
شب مانی در کوههای ماکو
شب مانی در کوههای ماکو
ماه بر فراز شهر ماکو و بالای دکل
ماه بر فراز شهر ماکو
در امتداد داش ماکو و شبی زیبا
در امتداد داش ماکو