شهر ماکو

شهر ماکو از سمت روبروی قیه

ماکو شهری سنگی است که مابین کوهها قرار دارد ، طبیعت وحشی و سخت این سرزمین جای خوبی برای طبیعت گردان و علاقمندان است

توسط امیدرضا قهرمان زاده ، معروف به امید قهرمان

ماجراها و عکس های ماکو را در اینستاگرام ، پینترست و آپارات دنبال کنید

نمای مرکزی شهر ماکو
نمای مرکزی شهر ماکو
نمایی از امتداد ماکو
نمایی از امتداد ماکو
شهر ماکو از روبروی قیه
ماکو از روبروی کوه قیه