طبیعت قارلی داغ

قارلی داغ و زیبایی های آن

omidghahreman.ir/غار-خزنگاه-ماکو/غار-ها

در ادامه پست قارلی داغ ماکو

غارنوردی در غار خزنگاه ماکو به پایان رسید و راه بازگشت را از سمت کوه قارلی به روستای تیکمه آغاز کردیم ، گل ها و گیاهان جلای طبیعت بودند و ما هر کدام در گوشه ای از طبیعت مشغول عکاسی و بررسی سوژه های خود بودیم. تا اینکه به جاده روستای تیکمه رسیدیم و از طریق یکی از روستاییان به شهر بازگشتیم.

توسط امیدرضا قهرمان زاده ، معروف به امید قهرمان Omid Ghahreman Maku,Iran

ماجراها و عکس های ماکو را در اینستاگرام ، پینترست و آپارات دنبال کنید

Maku,iran Qarli mountain

گل های کوهستان قارلی
گل های کوهستان قارلی

 

طبیعت ماکو
طبیعت ماکو

 

طبیعت کوه قارلی
طبیعت کوه قارلی

 

مجموعه بی نظیر از گیاهان و طبیعت ماکو
مجموعه بی نظیر از گیاهان و طبیعت ماکو

 

گلی زیبا از ساکولنت ها در قارلی داغ ماکو
گلی زیبا از ساکولنت ها در قارلی داغ ماکو

 

ساکولنت ها در کوهستان ماکو
ساکولنت ها در کوهستان ماکو

 

زیبایی کوهستان قارلی داغ
زیبایی کوهستان قارلی داغ

 

گل های ماکو از خانواده اسفنتین
گل های ماکو از خانواده اسفنتین

 

طبیعت قارلی داغ
طبیعت قارلی داغ