غروبی از پارک شادی

مطالعه در حالت شب

غروب زیبا و غم انگیز پارک شادی

غروبی از پارک شادی ماکو

تصویر از آرشیو امید قهرمان و قدیمی می باشد

توسط امیدرضا قهرمان زاده معروف به امید قهرمان

ماجراها و عکس های ماکو را در اینستاگرام ، پینترست و آپارات دنبال کنید

غروب ماکو از پارک شادی
غروبی از پارک شادی