قبان از بالای کوه قیه

قبان از بالای کوه قیه Kūh-e Qīyeh

قبان از بالای کوه قیه کوچکتر از همیشه دیده میشود ولی متفاوت تر ، دیواره ها و برج ها منظم تر و ساختار و معماری قلعه قبان یا قابان آشکارتر از همیشه قابل مشاهده است . بافت قدیمی شهر و باقیمانده بناهای تاریخی ماکوی قدیم بیشتر از هر زاویه دیگر قابل لمس است . هرچند در مجموع قلعه و شهر دید وسیع تری دارد ولی ویرانی ها و بافت تخریب شده نیز بیشتر به چشم میخورد .

لبه و دیواره کوه قیه
لبه و دیواره کوه قیه

Qaban from the top of Mount Qayeh

Qaban is seen smaller than ever from the top of Qayeh Mountain, but more different , walls and towers are more regular and the structure and architecture of Qaban castle or Qoban is more visible than ever. The old texture of the city and the remains of the old Maku monuments are more palpable than any other angle. Although the castle and the city have a wider view in general , the destruction and the destroyed texture are also more visible

یکی از اماکن مورد علاقه من برای روزهای خاص و سفره چینی بالای کوه قیه است که اشراف کاملی به شهر ماکو دارد و گستره زیبایی از دامنه تا شهر را در بر میگیرد . تصاویر مربوط به روز یا همان شب چله می باشد .

One of my favorite places for special days and celebrations is the top of Mount Qayeh , which has a complete nobility to the city of Maku and encompasses a beautiful range from the slopes to the city. The images are from the day or the longest night over the year named chelleh

گل رز و کوهستان
گل رز و کوهستان
دیواره رسوبی و مسیر بالای برج به سمت قیه
دیواره رسوبی و مسیر بالای برج به سمت قیه

توسط امیدرضا قهرمان زاده ، معروف به امید قهرمان Omid Ghahreman Maku,Iran

ماجراها و عکس های ماکو را در اینستاگرام ، پینترست و آپارات دنبال کنید .