غار های لاوا تیوب و تونل آذرین

با توجه به وجود آتش فشان آغری (آرارات) Ararat و وجود کیلومتر ها محدوده آتش فشانی و توده سنگ های آذرین ، غار های تونلی آذرین و لاوا تیوب های آتش فشانی زیادی در این منطقه وجود دارد که غالبا در مناطق مرزی و بکر هستند . در آینده قصد دارم به معرفی و غار هایی بپردازم که در اعماق طبیعت ماکو کیلومتر ها طول دارند.

شبیه سازی غار جویرچین زاغاسی و غار تونلی لاوا تیوب در بابور ماکو
شبیه سازی غار جویرچین زاغاسی و غار تونلی لاوا تیوب در بابور ماکو

با عرض احترام با توجه به بکر و پر خطر بودن منطقه و عدم وجود فرهنگ مناسب طبیعت گردی از بیان هرگونه راهنمایی ، ذکر نام و آدرس مناطق معذوریم ، لطفا در این مورد پیام ندهید.

غار لاوا تیوب Lava Tube یا تونل آذرین چیست ؟

مجرای تونلی شکل است که گدازه بصورت افقی در آن جریان پیدا میکند و ممکن است تا کیلومتر ها ادامه یابد ، بالای آن به مرور سرد میگردد در حالیکه هنوز گدازه روان در زیر آن جریان دارد تا زمانی که محل آغاز گدازه مسدود گردد در حالیکه لاوا درون تونل به اندازه کافی گرم و آماده فوران و خروج است . در انتها پس از خروج لاوای روان از تونل بخش زیادی از تونل خالی شده و لاوا تیوب یا تونل آذرین (آتش فشانی) تشکیل میگردد.

غار تونلی آتش فشانی در شهر ماکو و عکس از امید قهرمان Lava tube cave of the maku by omid ghahreman
غار تونلی آتش فشانی در شهر ماکو و عکس از امید قهرمان
غار تیوب لاوا و امید قهرمان در طبیعت ماکو omid ghahreman
غار تیوب لاوا و امید قهرمان در طبیعت ماکو omid ghahreman
غار جویرچین زاغاسی در بابور ماکو Goverchin Cave of the Maku
Tube Lava Cave
غار جویرچین زاغاسی در بابور ماکو

توسط امیدرضا قهرمان زاده ، معروف به امید قهرمان Omid Ghahreman Maku,Iran

ماجراها و عکس های ماکو را در اینستاگرام ، پینترست و آپارات دنبال کنید