ماکو شهری مابین سبد و قیه Kūh-e Sabad

ماکو شهری تاریخی مابین کوه سبد و قیه Kūh-e Sabad & Kūh-e Qayeh

ماکو را میتوان نمونه بارزی از ترکیب زندگی شهری و کوهستانی قلمداد کرد ، شهری که مابین دو کوه سبد و قیه واقع شده است و دارای خیابان ها و کوچه هایی در بین کوههاست . با صعود به قله ها و ارتفاعات میتوان ابعاد و زوایای مختلف شهر را دید ، شهری که سالهاست با طبیعت آمیخته شده است .

Maku is a historic city between Mount Sabad and Qayeh

Maku can be considered as a prime example of the combination of urban and mountainous life , a city located between two mountains , Sabad and Kūh-e Qayeh , which has streets and alleys between the mountains. By climbing the peaks and heights , you can see the different dimensions and angles of the city , a city that has been mixed with nature for many years

شهر از ارتفاعات  Maku County Between Sabad & Qayeh
شهر از ارتفاعات Maku County Between Sabad & Qayeh

بافت شهر بصورت مارپیچی در میان دره ای بزرگ شکل گرفته است که شب ها همچون رودخانه ای طلایی و نورانی میدرخشد و زیر ستارگان و راه شیری خودنمایی میکند . بازرگان ، کشمش تپه ، شهرک سایت ، قره کورپی ، باغچه جوق ، خانه های سازمانی ، مرکز شهر ، برج و بشگوز و بسیار روستا ها و محله هایی که در آغوش طبیعت تنفس میکنند . هر کدام جلوه ای از زندگی کوهستانی را به نمایش میگذارند .

The texture of the city is formed as a spiral among a large valley that shines at night like a golden and luminous river and shows up under the stars and the Milky Way. Bazargan , Keshmesh Tappeh , Site Town , Qarah Corpy , Baghche joogh , Organizational Houses , Downtown , Borj and Beshgoz and many villages and neighborhoods that breathe in the embrace of nature. Each displays a manifestation of mountain life

نمای کلی از شهر ماکو و خیابان هایی در میان کوهها Maku city West Azerbaijan Province
نمای کلی از شهر ماکو و خیابان هایی در میان کوهها Maku city West Azerbaijan Province

در عکس های فوق کوه قیه و ارتفاعات آن را میبینیم که در بخش جنوبی ماکو قرار دارد و دارای چندین قله می باشد و در بخش شمالی کلاهک سنگی قیه که یکی از بزرگترین کلاهک های با شیب منفی در جهان می باشد واقع شده است . در تصویر زیر بنده در ارتفاعات کوه قیه ایستاده ام و در روبرو ابتدای شهر و بخش شرقی آن را میبینیم و در سمت راست تصویر بخشی از کوه سبد به چشم میخورد .

In the above photos , we see The Qayeh mountain and its heights , which are located in the southern part of Maku and have several peaks and are located in the northern part of the Qayeh stone warhead, which is one of the largest warheads with a negative slope in the world. In the image below , I am standing in the heights of Mount Qayeh , and in front of the beginning of the city and the eastern part of it , and on the right side of the image , part of the mountain basket is looking

ماکو شهری میان کلاهک قیه و کوه سبد
ماکو شهری میان کلاهک قیه و کوه سبد

توسط امیدرضا قهرمان زاده ، معروف به امید قهرمان Omid Ghahreman Maku,Iran

ماجراها و عکس های ماکو را در اینستاگرام ، پینترست و آپارات دنبال کنید .