ماکو

داش ماکو یا ماکوی سنگی

صبح یک روز زیبا همراه دوستم به بالای یکی از طاقچه های کوه قیه رفتیم . نور آفتاب در بین ابرهای کومولوس میدرخشید و انگار خداوند در حال نقاشی شهر و طبیعت بود.تماشای این صحنه زیبا روح انسان را جلا می بخشید.ت

توسطامیدرضا قهرمان زاده ، معروف به امید قهرمان

ماجراها و عکس های ماکو را در اینستاگرام ، پینترست و آپارات دنبال کنید

شهر زیبای ماکو به هنگام طلوع افتاب
شهر زیبای ماکو به هنگام طلوع آفتاب
نمای زیبای سبد داغی به هنگام طلوع افتاب
نمای زیبای سبد داغی به هنگام طلوع افتاب
ماکو هنگام طلوع آفتاب
ماکو هنگام طلوع آفتاب و پرتو زیبای خورشید بر روی شهر