ویدئو کلیپ تایم لپس از ماکو

ویدئو تایم لپس یا گذر زمان از دره سمت انسور

ویدئو مستند گذرزمان از شهرک سایت و شهر ماکو از سمت دره انسور یا آناسو

توسط امیدرضا قهرمان زاده ، معروف به امید قهرمان Omid Ghahreman Maku,iran

ماجراها و عکس های ماکو را در اینستاگرام ، پینترست و آپارات دنبال کنید