گردنه انسور تا کوه چرکین

گردنه انسور یا آناسورون بویونلوغو مابین کوه چرکین و گُرده انسور

گُرده بزرگ با نام انسور ، دره ای بزرگ به نام انسورون دره سی مابین کوه چرکین و شهر ماکو ایجاد کرده است که از ابتدا تا انتهای دامنه شمالی کوه چرچین را در بر گرفته است و فقط گردنه ای به نام بویونلوخ قله این گُرده را به کوه چرکین یا چیرچین Cherkīn Dāgh متصل کرده است.

گردنه انسور و یا همان انسورون بویونلوغو مابین ماکو و کوه چرکین
گردنه انسور و یا همان انسورون بویونلوغو مابین ماکو و کوه چرکین
داغ آلماسی در گردنه اناسورون و بخشی از گرده انسور
داغ آلماسی در گردنه اناسورون و بخشی از گرده انسور
خط الراس کوه چرکین از دانیال تا قله چیرچین
خط الراس کوه چرکین از دانیال تا قله چیرچین

در این تصویر کوه زیبا و خشن چرکین و خط الراس دانیال که سمت چپ آغاز شده و در سمت راست ارتفاع نهایی کوه چرکین و قله آن به پایان میرسد ، به چشم میخورد .

انسورون بویونلوغو و گردنه انسور Omid Ghahreman Maku
انسورون بویونلوغو و گردنه انسور Omid Ghahreman Maku

توسط امیدرضا قهرمان زاده ، معروف به امید قهرمان Omid Ghahreman Maku,Iran

ماجراها و عکس های ماکو را در اینستاگرام ، پینترست و آپارات دنبال کنید