گل زیر سنگی

گل ها یکی از زیبایی های طبیعت

نوعی گل زیر سنگی که علاقه خاصی به سایه و رطوبت دارد و معمولا در زیر و یا شکاف سنگ ها در طبیعت ماکو دیده میشود

توسط امیدرضا قهرمان زاده ، معروف به امید قهرمان

ماجراها و عکس های ماکو را در اینستاگرام ، پینترست و آپارات دنبال کنید

گل ها و طبیعت ماکو
گل و گیاه در ماکو