شبی در قره خاچ

قره خاچ یکی از اماکن مرتفع شهرستان ماکو می باشد که علاوه بر طبیعت زیبا دید…