شبی درخشان زیر کلاهک سنگی قیه

وقت هایی که دلتنگی و یا از زندگی شهری خسته شدی کافیه اراده کنی و یه…

ماکو شهری میان کوه ها

ماکو شهری است مرزی و کوهستانی که مابین چتر سنگی قیه و کوه سبد قرار دارد

ماکو از بالای چتر سنگی

هوای سرد و کوههای برفی انگیزه ای دوباره برای رفتن به ارتفاعات شد ، چیرچین کلاه…

مستند زمستان شهر سنگی ماکو

ویدئو مستند زمستان شهر سنگی برگزیده جشنواره مستند منطقه آزاد ماکو

شهر زیبای ماکو از ارتفاعات

زیبایی های شهر سنگی از بالای قیه شهر زیبای ماکو از ارتفاعات پیرو پست دره قوزلو

دره باغی ماکو

عکس هایی از دره باغی در شهر ماکو

شهر ماکو

ماکو شهری سنگی است که مابین کوهها قرار دارد طبیعت وحشی و سخت این سرزمین جای…

ماکو

داش ماکو یا ماکوی سنگی صبح یک روز زیبا همراه دوستم به بالای یکی از طاقچه…