طبیعت قارلی داغ

غارنوردی در غار خزنگاه ماکو به پایان رسید و راه بازگشت را از سمت کوه قارلی…

ویدئو کلیپ تایم لپس از ماکو

ویدئو مستند گذرزمان از شهرک سایت و شهر ماکو از سمت دره انسور یا آناسو

چیرچین

کوه چرکین و یا چیرچین داغی یکی از مرتفع ترین کوه های این شهر ماکو می…

بسوی دره آناسو

بعد از ظهر همراه دوست عزیزم  بسوی دره آناسو از سمت شهرک سایت ماکو حرکت کردیم…