صومعه زکریا در نزدیکی قره کلیسا

این بنا در ارتفاع دره ای که در نزدیکی قره کلیسا Monastery of Saint Thaddeus وجود…

ماکو در گذر زمان

ماکو در گذر زمان

تصویر قدیمی شهر ماکو

دو تصویر قدیمی از شهر ماکو که در کتب تاریخی چاپ شده اند ، مربوط به…

دیوار های قلعه قبان ماکو

قلعه تاریخی قبان ماکو و دیوار های آن   این قلعه در زیر چترسنگی و یا…

قلعه قبان

این قلعه که تاریخ آن دقیقا مشخص نیست؛ در بافت قدیمی این شهر با دیوارها و…