شبی درخشان زیر کلاهک سنگی قیه

وقت هایی که دلتنگی و یا از زندگی شهری خسته شدی کافیه اراده کنی و یه…

شبی در برج ماکو

بعد از اینکه به برج رسیدیم دوستم آتش زیبایی به پا کردن و بعد از گذاشتن…

ماکو شهری میان کوه ها

ماکو شهری است مرزی و کوهستانی که مابین چتر سنگی قیه و کوه سبد قرار دارد

سبد داغی

کوه سبد ماکو

ماکو

داش ماکو یا ماکوی سنگی صبح یک روز زیبا همراه دوستم به بالای یکی از طاقچه…

کوه سبد

سبد داغی یکی از کوه های بزرگ شهر ماکو سبد داغی ماکو یکی از کوه های…