طبیعت قلعه دره سی

به مجموعه روستاهای پشت کوه قیه دهستان قلعه دره سی گفته میشود که رودخانه ای در…

کهکشان راه شیری و سیاره ها از آتابی

کهکشان راه شیری از ابتدا تا انتها ، از شمال تا جنوب ماکو قابل روئیت بود…

غروب در بیمارستان روسی ماکو

آفتاب غلط زنان از کنار خرابه های این مکان میگذشت و یاد آور سالهایی میشد که…

بسوی دره آناسو

بعد از ظهر همراه دوست عزیزم  بسوی دره آناسو از سمت شهرک سایت ماکو حرکت کردیم…

غروبی از پارک شادی

غروبی از پارک شادی ماکو تصویر از آرشیو امید قهرمان و قدیمی می باشد

غروب در قلعه قبان

امروز غروب مهمان قلعه تاریخی قبان ماکو بودیم ، شما نیز همان عکس های ما باشید.…