بقایای ماکوی قدیم و قلعه قبان

گاهی باید همین اطراف بنشینی و نظاره گر سال هایی که گذشت باشی ، دیواره های…

غروب در قلعه قبان

امروز غروب مهمان قلعه تاریخی قبان ماکو بودیم ، شما نیز همان عکس های ما باشید.…

قلعه قبان

این قلعه که تاریخ آن دقیقا مشخص نیست؛ در بافت قدیمی این شهر با دیوارها و…

ریزش قلعه قبان و کوههای ماکو

قلعه تاریخی ماکو و مسجد ابوالفضل ریزش قلعه قبان و کوههای ماکو با توجه به اینکه…