سفری تک نفره از ماکو به آتابی

ابتدا به چشمه و منطقه آتابی رفتم ، دوستان در بالای بلندی آتابی مشغول خوردن چای…

دره رسوبی در ارتفاعات ماکو

دره و دیواره های رسوبی زیبا در ارتفاعات 1700 متری ماکو که در مسیر دره گوزلو…

زیرسنگی دروازه ماکو

غار ها در چند نوع هستند که یکی از آنها نوع زیرسنگی هستند پیرو پست دره…

دره قوزلو

از فلکه یادبود ماکو شروع کردیم و به اسرار یکی از دوستان از هاچا (دروازه قدیم…