با توجه وضعیت آب و هوا تصمیم گرفتیم مجددا سری به دره زیبا و خطرناک بدولی بزنیم.بعد از برنامه ریزی و کوله چینی صبح زود به قصد ماجراجویی عازم قیرمیزیلیخ شدیم. بعد از رسیدن به بالای دره متوجه شدیم که ...

ویدئو مستند گذرزمان از شهرک سایت و شهر ماکو از سمت دره انسور یا آناسو ...

ویدئو مستند زمستان شهر سنگی برگزیده جشنواره مستند منطقه آزاد ماکو ...

کوه های آرارات یا آغری بلند ترین کوه کشور ترکیه می باشد که رضا شاه در زمان حکومت ننگین خود به کشور ترکیه بخشید و ایران را از این قله های زیبا محروم کرد ...

کوه آتش فشانی آرارات Ağrı Dağı با دو قله در مرز ایران و کشور ترکیه قرار دارد . این دو قله از اکثر قسمت های شهر ماکو قابل مشاهده می باشد ...