شب های کلاهک سنگی رند

ستاره ها در تاریکی شب میدرخشیدند و کلاهک سنگی دامداماج رند شهر ماکو هنوز و هنوز…

دامداماج رند

روز آفتابی زیبایی بود که به همراه خانواده بسوی دامداماج روستای رند ماکو حرکت کردیم ،…

آبشار شرشر روستای رند

آبشار شرشر روستای رند ماکو که یکی از جاذبه های روستای گردشگری رند می باشد که…