شبی در برج ماکو

شبی زمستانی در ارتفاعات برج

در شبی زمستانی که هنوز برف تنپوش طبیعت نشده بود همراه دوستم به برج ماکو رفتیم تا از منظره ستارگان بر فراز شهر دیدن کنیم

بعد از اینکه به برج رسیدیم دوستم آتش زیبایی به پا کردن و بعد از گذاشتن غذا روی آتش نان ها را نزدیک آتش بر روی سنگ ها چید تا به هنگام آماده شدن غذا نان ها نیز گرم باشند ، سپس به عکاسی و صحبت مشغول شدیم. کوه قیه ، کوه سبد ، دیواره های کوهستان و شهر در رنگ های زرد و قرمز غوطه ور شده بودند و شب زیبایی های خود را به رخ میکشید.

تا پاسی از شب در برج ماندیم و از نیمه شب گذشت شهر سکوت را میپذیرفت و کم کم چراغ تمام خانه ها خاموش میشدند . ما نیز بعد از اتمام آتش لوازم خود را جمع کرده و راه برگشت را در پیش گرفتیم.

توسط امیدرضا قهرمان زاده ، معروف به امید قهرمان Omid Ghahreman Maku,Iran

ماجراها و عکس های ماکو را در اینستاگرام ، پینترست و آپارات دنبال کنید

کمپ در کوهستان های شهر سنگی ماکو
کمپ در کوهستان های شهر سنگی ماکو

 

شب های دیواره سنگی قیه ماکو
شب های دیواره سنگی قیه

 

شهر ماکو و شبهای زیبای این شهر سنگی
ماکو و شب

َشب های شهر سنگی ماکو

شب مانی در کوه قیه
شب مانی در کوه قیه