شب های کلاهک سنگی رند

دامداماج کلاهک سنگی رند و شب های پر ستاره

پیرو پست دامداماج رند

بعد از خوردن شام و  مشاهده رفتار زشت چوپان که ادعای تملک بر مکان داشت و ما را بعنوان مزاحم میپنداشت ، تصمیم به تغییر مسیر و ترک مکان گرفتیم

ستاره ها در تاریکی شب میدرخشیدند و کلاهک سنگی دامداماج رند شهر ماکو هنوز و هنوز زیبا بود ولی به رنگ و فضایی متفاوت تر

عکس هایی از این زیبایی تقدیم ماکوییان و طبیعت گردان عزیز

توسط امیدرضا قهرمان زاده ، معروف به امید قهرمان

ماجراها و عکس های ماکو را در اینستاگرام ، پینترست و آپارات دنبال کنید

شب مانی در رند ماکو
شب مانی در رند ماکو

 

شبهای رند ماکو
شبهای رند ماکو

 

شب های کلاهک سنگی رند ماکو
شب های کلاهک سنگی رند ماکو

 

شب مانی در روستای رند ماکو
شب مانی در روستای رند ماکو
 

Maku,iran omid.ghahreman