غار تشتگاه ماکو

غار نوردی در غار زیبای آهکی

در ادامه پست روز زمستانی در قوزلو

بعد از صرف صبحانه و چای آماده حرکت به غار تشتگاه شدیم و از قوزلو به سمت شمال و جهت ساعت دو حرکت کردیم.

بعد گذشت از دامنه کوه و چندین دیواره به ورودی غار رسیدیم.

وارد غار شده و به جستجو پرداختیم ، تصاویر و عکس های این غار زیبا رو برای شما به اشتراک میذارم.

بعد از اتمام ماجراجویی از سمت جنوب و داخل دره مشرف به مرتع عبدالرحمان به سمت ماکو حرکت کردیم.

توسط امیدرضا قهرمان زاده ، معروف به امید قهرمان Omid Ghahreman Maku,Iran

ماجراها و عکس های ماکو را در اینستاگرام ، پینترست و آپارات دنبال کنید

ورودی غار تشتگاه
ورودی غار تشتگاه
نمایی طولی از غار تشتگاه ماکو مشرف به ورودی غار
نمایی طولی از غار تشتگاه ماکو مشرف به ورودی غار
بخار و قطره های زیبای آب در درون غار تشتگاه ماکو
بخار و قطره های زیبای آب در درون غار تشتگاه ماکو
غار
غار
دیواره سنگ چکیده
دیواره سنگ چکیده
خفاش ها در سقف غار
خفاش ها در سقف غار
نمونه ای از رسوب در سقف غار
نمونه ای از رسوب در سقف غار
چکیده‌سنگ یا استالاگمیت
چکیده‌سنگ یا استالاگمیت
چکیده‌سنگ یا استالاگمیت ها در ماکو
چکیده‌سنگ یا استالاگمیت ها در ماکو
بلورهای غار تشتگاه ماکو
بلورهای غار تشتگاه ماکو
زیبایی های تشتگاه
زیبایی های تشتگاه
زیبایی های غار ماکو
زیبایی های غار ماکو
ستارگان در غار تشتگاه
ستارگان در غار تشتگاه
غار تشتگاه ماکو
غار تشتگاه ماکو
بلور های زیبا در دیواره غار تشتگاه
بلور های زیبا در دیواره غار تشتگاه
حوضچه غار تشتگاه در تالار زیرین
حوضچه غار تشتگاه در تالار زیرین
ورودی غار
ورودی غار
گوشه ای از تالار دوم غار تشتگاه
گوشه ای از تالار دوم غار تشتگاه