کوه بایندر یا بایندور داغی Kūh-e Bāyandor

کوه بایندر یا بایندور داغی

کوه بایندرKūh-e Bāyandor یکی از کوه های شمال غربی شهر ماکو است که مشرف به کوه های سبد ، چرکین و مورس است .

زیر این کوه غار بایندور واقع است که ورودی تونلی و مسیری سینه خیز دارد . ارتفاع نهایی کوه بایندر 1620 متر از سطح دریاست ، هر چند جای محبوبی برای کوهنوردان نیست ولی بافت خاصی دارد و زیباست . باید گفت که کوه در حال فرسایش است و اکثر سنگ های آن سست و در حال ریزش است ، لذا در هنگام صعود باید دقت زیادی داشت و احتیاط کرد .

Mount Bāyandor or Bayindir Daghi

Mount Bāyandor is one of the northwest mountains of Mako city, which overlooks the mountains of Sabad, Cherkin and Murs. Under this mountain is Bindur Cave, which has a tunnel entrance and a steep path. The final height of Mount Bayindir is 1620 meters above sea level, although it is not a popular place for mountaineers, but the texture is unique and beautiful. It should be said that the mountain is eroding and most of its rocks are loosening, and at the moment, you have to be very careful

مسیر و دامنه رو به فرسایش کوه بایندور
مسیر و دامنه رو به فرسایش کوه بایندور

شهرک سایت ماکو از ارتفاعات کوه بایندر Maku Bayendour
شهرک سایت ماکو از ارتفاعات کوه بایندر Maku Bayendour

از ارتفاعات کوه بایندور میتوان شهر ماکو را بصورت طولی مشاهده کرد . همه محله ها و مناطق شهر ماکو تقریبا قابل مشاهده هستند . شهرک سایت ، بلوار ، قره کورپی و بافت اصلی و قدیمی شهر ماکو که من تصویری پانوراما برای شما آماده کرده ام

جلوه کلی شهر ماکو از ارتفاعات بایندور سایت ، قره کورپی ، بافت قدیم ماکو
جلوه کلی شهر ماکو از ارتفاعات بایندور سایت ، قره کورپی ، بافت قدیم ماکو

توسط امیدرضا قهرمان زاده ، معروف به امید قهرمان Omid Ghahreman Maku,Iran

ماجراها و عکس های ماکو را در اینستاگرام ، پینترست و آپارات دنبال کنید .